Modern Art

2022
bronze, patina, oil paint
121.9 × 38.1 × 7.6 cm
2022
bronze, patina, oil paint
62.2 × 62.2 × 9.5 cm
2020
bronze and oil paint
67.3 × 47.7 × 11.4 cm, 26 1/2 × 18 3/4 × 4 1/2 ins
2019
bronze, oil paint
33 × 36.8 × 45.7 cm, 13 × 14 1/2 × 18 ins
2019
patinated bronze and oil paint
126.4 × 177 × 37.5 cm, 49 3/4 × 69 3/4 × 14 3/4 ins
2018
patinated bronze and oil paint
22.9 × 41.9 × 16.5 cm, 9 × 16 1/2 × 6 1/2 ins
2018
patinated bronze
86.4 × 23.5 × 23.5 cm, 34 × 9 1/4 × 9 1/4 ins
2018
patinated bronze
34.3 × 15.2 × 12.7 cm, 13 1/2 × 6 × 5 ins
2018
patinated bronze
36.2 × 91.4 × 3.2 cm, 14 1/4 × 36 × 1 1/4 ins
2 March – 14 April 2018
Stuart Shave/Modern Art, London
2018
patinated bronze and oil paint
30.5 × 19.1 × 17.8 cm, 12 × 7 1/2 × 7 ins
2017
painted bronze
208.3 × 5.08 × 1.9 cm, 82 × 2-5/16 × 3/4 ins
2017
patinated bronze
14 × 126.4 × 62.9 cm, 5 1/2 × 49 3/4 × 24 3/4 ins
2017
patinated bronze, polished bronze and oil paint
30.5 × 43.8 × 14cm 12 × 17.25 × 5.5 inches
2017
patinated bronze and oil paint
59.1 × 29.2 × 9.5 cm, 23 1/4 × 11 1/2 × 3 3/4 ins
2017
patinated bronze
each 6 3/4 × 7 × 1 1/2 ins, 17.1 × 17.8 × 3.8 cm
2016
patinated bronze
53.3 × 38.1 × 10.2 cm, 21 × 15 × 4 ins
2015
patinated bronze
17.8 × 45.7 × 21.6 cm, 7 × 18 × 8 1/2 ins
2015
patinated bronze
13.3 × 25.4 × 15.9 cm, 5 1/4 × 10 × 6 1/4 ins
2014
patinated bronze, oil paint
25 × 22 × 1.5 cm, 9 3/4 × 8 1/2 × 5/8 ins
2013
patinated bronze
25.5 × 29.5 × 9 cm, 10 × 11 1/2 × 3 1/2 ins
2013
patinated bronze and oil paint
8.9 × 25.4 × 12.7 cm, 3 1/2 × 10 × 5 ins
2013
patinated bronze
56 × 89 × 56 cm, 22 1/8 × 35 1/8 × 22 1/8 ins
2011
patinated bronze
21.6 × 29.8 × 7 cm, 8 1/2 × 11 3/4 × 2 3/4 ins